USŁUGI

LOKALIZACJA USZKODZEŃ KABLA

INWENTARYZACJA TERENU

 • Lokalizujemy uszkodzenia na kablach niskiego i średniego napięcia,
 • Lokalizacja wstępna echometrem bez konieczności dopalania izolacji kabla,
 • Lokalizacja punktowa położenia uszkodzenia z dokładnością do 0,5 m metodą akustyczną, indukcyjną lub galwaniczną,
 • Wyznaczanie trasy i głębokości położenia kabla oraz penetracja terenu.
SONY DSC

NAPRAWA USZKODZONEGO KABLA:

 • Wykonujemy mufy, głowice oraz wstawki na kablach niskiego i średniego napięcia,
 • Wykładanie nowych linii kablowych,
 • Prace ziemne wykonywane ręcznie lub sprzętem ciężkim.

PRÓBA NAPIĘCIOWA KABLA

 • Wykonujemy próby napięciowe kabli niskiego i średniego napięcia,
 • Próby napięciem wyprostowanym lub wolnozmiennym ( DC, DAC i AC 0,1Hz linii kablowych SN- Uz. do 30kV),
 • Pomiar szczelności powłoki kablowej,
 • Pomiary stanu izolacji i oporności żył linii kablowych i uziemień.
kable

Skontaktuj się z nami

Ośrodek Pomiarów i Automatyki

OPiA Serwis Sp. z o.o.

Zadzwoń

tel: 32 707 54 52
32 707 58 28