USŁUGI

POMIARY OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

I INSTALACJI ODGROMOWYCH

Nasza oferta skierowana jest zarówno do inwestorów prywatnych jak i firm. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pomiarów elektrycznych.

Okresowe przeglądy instalacji elektrycznych

  • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary rezystancji izolacji obwodów
  • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
  • Pomiary i przeglądy instalacji odgromowych
  • Badania kontrolne elektronarzędzi
services-pomiary

OKRESOWE PRZEGLĄDY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

  • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary rezystancji izolacji obwodów
  • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
  • Pomiary i przeglądy instalacji odgromowych
  • Badania kontrolne elektronarzędzi
Termin oraz cena wykonania prac zostają każdorazowo ustalone ze Zleceniodawcą

Skontaktuj się z nami

Ośrodek Pomiarów i Automatyki

OPiA Serwis Sp. z o.o.

Zadzwoń

tel: 32 707 54 52
32 707 58 28