USŁUGI

PEŁNA DIAGNOSTYKA ODBIORCZA I OKRESOWA

LINII KABLOWYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Polegająca na pomiarze współczynnika strat dielektrycznych tg δ, wielkości, zapłonu miejsc występowania wyładowań niezupełnych oraz próbach napięciowych z wykorzystaniem dwóch systemów pomiarowych – VLF 0,1Hz oraz rezonansowej DAC (OWTS).

ZGŁOSZENIE AWARII PRZYJMOWANE 24 H/DOBĘ

TEL. 603 776 275, 603 776 277

Polecamy nasze pomiary diagnostyczne i zapraszamy do stałej współpracy. Zapewniamy wysoką jakość usług opartych na procedurach ISO-9001 , wieloletniej praktyce i wyspecjalizowanej kadrze. Dotychczas przeprowadziliśmy ponad 3500 pomiarów diagnostycznych linii kablowych SN na terenie całego kraju oraz poza granicą (miedzy innymi badania diagnostyczne i odbiorcze kabli na farmach wiatrowych i Litwie).

Wyposażenie naszego samochodu pozwala na wykonanie pełnych pomiarów diagnostycznych odbiorczych i okresowych wg polskich i europejskich norm oraz opracowania ekspertyz dotyczących obecnej kondycji linii kablowych i osprzętu kablowego. Systematyczne stosowanie pomiarów diagnostycznych opartych na analizie tgδ oraz wyładowań niezupełnych, zapewnia niezawodność oraz ciągłości dostaw energii, poprzez eliminację niespodziewanych uszkodzeń kabli zasilających i osprzętu kablowego

Opia o nas wykres
diagnostyka_i_naprawa_kabli3

NASZĄ SPECJALNOŚCIĄ SĄ:

  • Pomiary odbiorcze linii kablowych SN wg norm PN.
  • Próby napięciowe DC, DAC i AC 0,1Hz linii kablowych SN- Uz. do 30kV,
  • Próby napięciowe DC, ZGF-200kV/5mA linii kablowych SN
  • Pomiary kąta stratności tgδ izolacji linii kablowej,
  • Pomiary występowania wyładowań niezupełnych w funkcji długości linii kablowej,
  • Pomiary okresowe i ponaprawcze linii kablowych SN wg norm PN,
  • Pomiar szczelności powłoki kablowej (próba napięciowa),
  • Pomiary stanu izolacji i oporności żył linii kablowych i uziemień,
  • Ocena przydatności eksploatacyjnej badanej linii kablowej – diagnostyka z wnioskami, wyniki pomiarów w formie znormalizowanej lub wg uzgodnień z inwestorem w wersji papierowej i elektronicznej,
  • Zakres pomiarów wg potrzeb po uzgodnieniach jw,
opia-kable-auto-1
opia-kable-auto-2

Skontaktuj się z nami

Ośrodek Pomiarów i Automatyki

OPiA Serwis Sp. z o.o.

Zadzwoń

tel: 32 707 54 52
32 707 58 28