Diagnostyka kabli energetycznych

Pełna diagnostyka odbiorcza i okresowa linii kablowych średniego napięcia.

Polegająca na pomiarze współczynnika strat dielektrycznych, wielkości, zapłonu miejsc występowania wyładowań niezupełnych oraz próbach napięciowych z wykorzystaniem dwóch systemów pomiarowych - VLF 0,1Hz oraz rezonansowej DAC (OWTS).

Naszą specjalnością są:

 • Pomiary odbiorcze linii kablowych SN wg norm PN.
 • Próby napięciowe DC, DAC i AC 0,1Hz linii kablowych SN- Uz. do 30kV,
 • Pomiary kąta stratności tgδ izolacji linii kablowej,
 • Pomiary występowania wyładowań niezupełnych w funkcji długości linii kablowej,
 • Pomiary okresowe i ponaprawcze linii kablowych SN wg norm PN,
 • Pomiar szczelności powłoki kablowej (próba napięciowa),
 • Pomiary stanu izolacji i oporności żył linii kablowych i uziemień,
 • Ocena przydatności eksploatacyjnej badanej linii kablowej - diagnostyka z wnioskami, wyniki pomiarów w formie znormalizowanej lub wg uzgodnień z inwestorem w wersji papierowej i elektronicznej,
 • Zakres pomiarów wg potrzeb po uzgodnieniach jw,

Wyposażenie naszego samochodu pozwala na wykonanie pełnych pomiarów diagnostycznych odbiorczych i okresowych wg polskich i europejskich norm oraz opracowania ekspertyz dotyczących obecnej kondycji linii kablowych i osprzętu kablowego.Systematyczne stosowanie pomiarów diagnostycznych opartych na analizie tgδ oraz wyładowań niezupełnych, zapewnia niezawodność oraz ciągłości dostaw energii, poprzez eliminację niespodziewanych uszkodzeń kabli zasilających i osprzętu kablowego

Polecamy nasze pomiary diagnostyczne i zapraszamy do stałej współpracy. Zapewniamy wysoką jakość usług opartych na procedurach ISO-9001 , wieloletniej praktyce i wyspecjalizowanej kadrze. Dotychczas przeprowadziliśmy ponad 3500 pomiarów diagnostycznych linii kablowych SN na terenie całego kraju oraz poza granicą (miedzy innymi badania diagnostyczne i odbiorcze kabli na farmach wiatrowych i Litwie).

Serwis Lokalizacja uszkodzeń i naprawa kabli

Lokalizacja uszkodzeń kabla, inwentaryzacja terenu

 • Lokalizujemy uszkodzenia na kablach niskiego i średniego napięcia,
 • Lokalizacja wstępna echometrem bez konieczności dopalania izolacji kabla,
 • Lokalizacja punktowa położenia uszkodzenia z dokładnością do 0,5 m metodą akustyczną, indukcyjną lub galwaniczną,
 • Wyznaczanie trasy i głębokości położenia kabla oraz penetracja terenu.

Próba napięciowa kabla

 • Wykonujemy próby napięciowe kabli niskiego i średniego napięcia,
 • Próby napięciem wyprostowanym lub wolnozmiennym ( DC, DAC i AC 0,1Hz linii kablowych SN- Uz. do 30kV),
 • Pomiar szczelności powłoki kablowej,
 • Pomiary stanu izolacji i oporności żył linii kablowych i uziemień.

Naprawa uszkodzonego kabla

 • Wykonujemy mufy, głowice oraz wstawki na kablach niskiego i średniego napięcia,
 • Wykładanie nowych linii kablowych,
 • Prace ziemne wykonywane ręcznie sprzętem ciężkim.
Zgłoszenie awarii przyjmowane 24 h/dobę
tel. 603 776 275, 603 776 277

Stacja Prób Badanie sprzętu dielektrycznego

Badanie i sprzedaż sprzętu dielektrycznego czynne 6.00-14.00 tel. 600 065 929

 • sprzęt gumowy (rękawice, półbuty, kalosze)
 • dywaniki, chodniki
 • drążki izolacyjne i pomiarowe, kleszcze
 • wskaźniki napięcia i uzgadniacze faz
 • płyty izolacyjne, izolatory
 • kosze podnośników, podesty, drabiny
 • uchwyty bezpiecznikowe
 • narzędzia izolowane i izolacyjne
 • uziemiacze
 • badanie oleju transformatorowego
 • badania napięcia przebicia różnych materiałów do 120kV

Posiadamy autoryzację producentów (ZMUE i Elgór+Hansen) na badanie i naprawę wskaźników napięcia (WN, ICWN, DWN) i mierników (IME-S) stosowanych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

W sprzedaży posiadamy cały asortyment sprzętu BHP

GPO Regeneracja przewodów oponowych

Firma od szeregu lat zajmuje się łączeniem i naprawą przewodów elastycznych oraz kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia.

Regenerację przeprowadzamy w oparciu o technologie zatwierdzone przez rzeczoznawcę Wyższego Urzędu Górniczego Instytutu Technologii Innowacyjnych EMAG. Łączenia wykonane są metodą lutowania lutem twardym.

Przewód w miejscu połączenia nie posiada zgrubienia i zachowuje elastyczność. Aparatura pomiarowa do prób napięciowych jest co roku wzorcowana

Posiadamy ocenę zdolności zakładu remontowego wydaną przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji "OBAC"

Pomiary ochrony przeciwporażeniowej i instalacji odgromowych

Nasza oferta skierowana jest zarówno do inwestorów prywatnych jak i firm. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pomiarów elektrycznych.

Okresowe przeglądy instalacji elektrycznych

 • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów
 • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • Pomiary i przeglądy instalacji odgromowych
 • Badania kontrolne elektronarzędzi

Termin oraz cena wykonania prac zostają każdorazowo ustalone ze Zleceniodawcą

Naprawy styczników próżniowych

Styczniki próżniowe niskiego i średniego napięcia.

 • badanie i regulacja,
 • remont z wymianą lub bez wymiany komór próżniowych.

Koszt regeneracji styczników próżniowych nie przekracza 50% ceny nowego stycznika.

Usługi regeneracji styczników próżniowych wykonujemy na kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i Kompanii Węglowej S.A.

Posiadamy Ocenę Zdolności Zakładu Remontowego wydaną przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC.

Czyszczenie i remonty kanałów i tuneli kablowych

Nasze pracej polegają na:

 • zdjęciu pokryw kanału kablowego,
 • identyfikacja kabla i założenie nowych oznaczników, odtworzenie pancerza,
 • czyszczenie lub zabudowa nowych konsol kablowych,
 • udrożnienie odpływów kanalizacji deszczowej w kanale kablowym,
 • zabudowa grodzi p.poż.,
 • drobne prace murarskie.

Spawanie i pomiary światłowodów

Specjalizujemy się głównie w wykonywaniu napraw (mufy światłowodowe) oraz przyłącznic. Posiadamy spawarkę FUJIKURA do spawania światłowodów jedno i wielomodowych. Po spawaniu wykonujemy pomiar ciągłości reflektometrem.

Wykonujemy również lokalizację uszkodzeń światłowodów jedno i wielomodowych. Wykonujemy także prace w podziemiach kopalń.

Ceny ustalane są indywidualnie do każdego zadania

Sprzedaż

Oferujemy pełny asortyment sprzętu dielektrycznego oraz mufy i taśmy produkcji NOWA PLUS.

Prace mini koparką

 • Wykonujemy prace ziemne przy użyciu naszej minikoparki JCB
 • Wykopy pod wykładkę kabli i rur
 • Wykopy pod przyłącza
 • Wykopy pod fundamenty
 • oraz różne inne prace ziemne
 • Wymiary i waga koparki umożliwia prace w trudno dostępnych miejscach

Inne

 • Wykładka linii kablowych

  Wykładka linii kablowych
 • Prace konserwacyjno-remontowe w rozdzielniach i stacjach elektroenergetycznych SN i NN

  Prace konserwacyjno-remontowe w rozdzielniach i stacjach elektroenergetycznych SN i NN
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.